Meille tuli vaihdettavaksi vuotava kaukolämpölaitteisto kantakaupungista. Kolmipiirinen siirrin, jossa käyttövesisiirrin oli tilaajan mukaan alkanut vuotamaan.

Vaihtaessamme keskusta huomasimme, että keskuksen on täytynyt vuotaa ainakin 5 vuotta. Päättelimme tämän siitä, että kaukolämpölaitteiston paluuputken sisäpinta oli ruostunut ja sinne oli kertynyt kalkkia. Tällainen pidempiaikainen vuoto saattaa muuttua ongelmalliseksi, jos kalkkisaostumat lähtevät liikkeelle tai korroosio pääsee syvälle putkeen.

Kaukolämpökeskuksen putki ennen ja jälkeen vaihdon

Vasemmalla vuotanut, ruostunut ja kalkkeutunut kaukolämpökeskuksen putki, ja oikealla kuva siitä, miltä putken PITÄISI näyttää.

Vuotavat kaukolämpölaitteistot ovat ongelmallisia varsinkin Helsingissä, missä monella alueella käyttövedenpaine on kaukolämmön pumppauspainetta korkeampi. Tällöin vuoto menee kaupungin verkkoon ja sen havaitseminen ulkoapäin on mahdotonta. Ainoa millä tällainen vuoto saadaan varmuudella selville, on tehdä koeponnistus kaukolämpösiirtimelle. Koeponnistuksen saa tehdä vain siihen koulutettu henkilö. Koeponnistuksessa voidaan aiheuttaa vahinkoa laitteille, mikäli se tehdään väärin.

Yleensä kaukolämpöverkon paine on korkeampi, kuin kaukolämpökeskuksen toisiopaineet. Tällöin vuotava siirrin tulee ilmi, kun kaukolämpövesi tulee jostain ulos. Lämmitysjärjestelmissä tämä oireilee yleensä paineen nousuna ja varolaitteiden aktivoitumisena. Eli käytännössä paine nousee varopintojen yli ja varoventtiileistä tulee vettä ulos.

Käyttövesiverkostossa siirrinvuoto ilmenee käyttöveden värjäytymisenä ja yleensä makuhaittana. Kaukolämpövesi sisältää korroosionsuoja-aineita, jotka eivät sinällään taida olla vaarallisia, mutta yleensä tässä vaiheessa on jo kiire uusia siirrin. Huomattavasti halvempaa on pitää laiteet ajan tasalla ja uusia säännöllisesti.

Antti 2020 Helsinki

Kaukolämpökeskuksen asennus ja uusinta