Vaihdomme tässä hiljattain pientelokeskukseen vuotavan siirrinelementin Helsinkiin. Työ kesti yhden päivän. Näissä on erittäin tärkeää, että uusittava siirrin on tarkalleen saman valmistajan tuote. Näissä uudemmissa pientalokeskuksissa elementin vaihto on tehty kohtuullisen helpoksi. Jos pientalokeskus alkaa vuotamaan on hyvä miettiä myös koko laitteen uusintaa. Yleensä komponenttien käyttöikä on 10-20 vuotta. Tässä tapauksessa siirrin oli n. 10 vuotias. Kaikkien komponenttien vaihto huoltotyönä on kuitenkin huomattavasti kalliimpi vaihtoehto, kun siirtimen kokonais uusinta. Meiltä saa tarvittaessa hinta-arvion molemmista vaihtoehdoista.

Kuva 1. Danfoss kolmipiirinen pientalokeskus vuotaa.

Siirtimen sähköjä on purettava joissakin tapauksissa.

Kuorien purun jälkeen havaittiin, että käyttövesisiirtimessä on lamellivuoto.

Vaihdettu uusi elementti. Eristeiden palautus ja  paketti kiinni. Omistajan kättely ovella ja seuraavaan kohteeseen.